Lapeer County Master Gardener Association - Master Gardener Association
Association  Officers
 
 
 
 
Directors
 
Ron Klocek
Jane Schade
Nancy Zemmer
Georgia Ellis
 
 
LCMGA 2018 Board Members
 
President                           Ken Mitchell
                                          
 
Vice President                    Jeannine Monteleone 

Secretary                           Linda Ladoski

Treasurer                           Mary Paine
 
 
 
 
Website Builder provided by  Vistaprint